Ukupna investicija:

€ 67,800

Ulazna naknada:

€ 25,000

Redovna naknada:

26%

Mjesečna naknada za marketing:

0%

Broj franšiznih jedinica

Povrat investicije (ROI)

Trajanje ugovora

Ukupan prihod:

12 000*

* Izračuni su privremeni i neobvezujući.

GLAVNE INFORMACIJE

Godina utemeljenja: 2016.

Godina franšiziranja: 2023.

Vlastite jedinice: 1

Franšizne jedinice: 1

Ukupan broj jedinica: 2

Broj zaposlenih po jedinici: 1+

Trajanje ugovora: 120 mjeseci

FRANŠIZA ONLINE

WEB STRANICA

PREZENTACIJA FRANŠIZE

PREUZMI

Molo Longo je već dugi niz godina uspješan brend na tržištu upravljanja turističkim nekretninama i prodaje nekretnina. Konstantan rast poslovanja, velik broj zadovoljnih klijenata i porast upita za uslugama upravljanja nekretninama u turizmu dokaz su uspješnosti našeg brenda. Upravo zbog toga što je Molo Longo postao sinonim za kvalitetu usluge, mnogi poduzetnici prepoznaju vrijednost prilike za franšiziranje koju nudi naš brend.

Postati dio naše franšizne mreže znači pridružiti se jednom od najuspješnijih brendova u industriji i imati pristup našem znanju, iskustvu i podršci u vođenju vašeg poslovanja. Molo Longo je koncept franšiznog sustava koji se temelji na iznajmljivanju i upravljanju turističkim objektima uz podršku stručnog tima za upravljanje nekretninama. Naša full service agencija nudi kompletan franšizni sustav za zainteresirane primatelje franšize. To uključuje ekskluzivna prava na teritorije te podršku u vidu treninga, opremanja ureda, načina operativnog vođenja posla i posebnog softwarea za lakše vođenje franšize.

Pristojba za licencu: 26 % prihoda (uz uključenu dodatnu uslugu održavanja turističkih objekata od strane davatelja franšize)
Pristojba za licencu: 13 – 15 % prihoda (bez dodatne usluge održavanja turističkih objekata od strane davatelja franšize)

Molo Longo has been a successful brand in the tourism property management and real estate market for many years. Constant business growth, a large number of satisfied clients, and an increase in inquiries for property management services in tourism are proof of the success of our brand. Because Molo Longo has become synonymous with service quality, many entrepreneurs recognize the value of the franchising opportunity our brand offers.

Becoming part of our franchise network means joining one of the most successful brands in the industry and gaining access to our knowledge, experience, and support in managing your business. Molo Longo is a franchise system concept based on renting and managing tourist properties with the support of an expert property management team. Our full-service property management agency offers a franchise system for interested franchisees, including exclusive territorial rights and support in terms of training, office setup, operational management methods, and specialized software for easier franchise management.

License Fee: 26% of revenue (including the additional service of maintaining tourist facilities provided by the franchisor)License Fee: 13 – 15% of revenue (without the additional service of maintaining tourist facilities provided by the franchisor)

Primateljima franšize dodijelit će se ekskluzivno područje. Idealni franšizer za MOLO LONGO brand mora jako dobro poznavati lokalno tržište iznajmljivanja i prodaje nekretnina, mora imati poduzetnički karakter, biti financijski solventan i imati dokazano poduzetničko iskustvo.

Franchisees will be assigned an exclusive territory. The ideal franchisee for the MOLO LONGO brand should have a strong understanding of the local real estate rental and sales market, possess an entrepreneurial spirit, be financially solvent, and have a proven track record in entrepreneurship.

Nudimo podršku u vidu treninga, opremanja ureda i posebnog softwarea za lakše vođenje franšize koja pruža sve što je potrebno za uspješan početak poslovanja. Uz to, rastuća potražnja za uslugama upravljanja nekretninama u turizmu jamči uspješan povrat na vašu investiciju. Ovisno o odabiru teritorija nudimo i uslugu održavanja objekata.

We offer support in the form of training, office setup, and specialized software to facilitate franchise management, providing everything needed for a successful start to your business. Furthermore, the growing demand for property management services in tourism ensures a successful return on your investment. Depending on the chosen territory, we also offer facility maintenance services.


Josip Prskalo

CEO

Jezici:

KONTAKTIRAJTE NAS I RECITE NAM VIŠE O SVOJIM CILJEVIMA