Ukupna investicija:

€ 50,000

Ulazna naknada:

€ 25,000

Redovna naknada:

0%

Mjesečna naknada za marketing:

0%

Broj franšiznih jedinica

Povrat investicije (ROI)

Trajanje ugovora

Ukupan prihod:

12 000*

* Izračuni su privremeni i neobvezujući.

GLAVNE INFORMACIJE

Godina utemeljenja: 2007.

Godina franšiziranja: 2008.

Vlastite jedinice: 0

Franšizne jedinice: 600+

Ukupan broj jedinica: 600+

Broj zaposlenih po jedinici: 1

Trajanje ugovora: 60 mjeseci

FRANŠIZA ONLINE

WEB STRANICA

PREZENTACIJA FRANŠIZE

PREUZMI

No+Vello je najveća svjetska mreža specijaliziranih centara za lasersku epilaciju, odnosno odstranjivanje dlačica svjetlosnom terapijom (IPL i diodna tehnologija).

Ideja je rođena krajem 2007. godine u Španjolskoj te je već u idućih šest mjeseci otvoreno 150 centara zahvaljujući širokoj prihvaćenosti poslovnog koncepta i velikoj potražnji za tretmanima ljepote. Danas No+Vello na globalnoj razini broji više od 1.000 centara u 17 zemalja te više od milijun zadovoljnih korisnika.

Laserska epilacija je zbog visokih cijena dugo bila dostupna samo materijalno imućnijim slojevima, pa je pojava branda No+Vello označila prekretnicu na tržištu trajnog uklanjanja dlačica. Ključ našeg uspjeha leži u približavanju ove usluge svima kroz fiksnu i vrlo atraktivnu cijenu.

No+Vello is the world’s largest network of specialized centers for laser hair removal, using light therapy (IPL and diode technology) to remove hair.

The idea was born at the end of 2007 in Spain, and within the next six months, 150 centers were opened thanks to the widespread acceptance of the business concept and high demand for beauty treatments. Today, No+Vello has more than 1,000 centers in 17 countries worldwide and over a million satisfied customers.

Laser hair removal was long only accessible to the affluent due to high prices, so the emergence of the No+Vello brand marked a turning point in the permanent hair removal market. The key to our success lies in making this service accessible to everyone through a fixed and very attractive price.

Idealan franšizer za našu franšiznu mrežu nije obvezno da ima prethodno iskustvo u industriji. Ono što tražimo su strast i motivacija za uspjeh. Evo tko bi bio idealan kandidat:

1. Bez prethodnog iskustva: Ne tražimo prethodno iskustvo u industriji trajnog uklanjanja dlačica. Naša franšiza pruža potpunu edukaciju o procesu trajnog uklanjanja dlačica i rukovanju uređajima, tako da ne trebate prethodno znanje.

2. Ulagači/poduzetnici: Idealni franšizeri su ulagači i poduzetnici koji traže alternativne izvore prihoda ili financijsku slobodu. Naša franšiza pruža priliku za izgradnju profitabilnog poslovanja.

3. Samozapošljavanje: Tražimo ljude koji žele biti samozaposleni i imati vlastiti posao. Franšiza vam omogućuje da budete vlasnik i upravitelj vlastitog centra za trajno uklanjanje dlačica.

4. Ambiciozne osobe: Ako ste ambiciozna osoba koja želi ulagati u vodeće tvrtke i raditi na ostvarivanju uspjeha, naša franšiza može biti prava prilika za vas.

Ukratko, tražimo pojedince koji su spremni naučiti i raditi kako bi postigli uspjeh u industriji trajnog uklanjanja dlačica. Neovisno o vašem prethodnom iskustvu, pružit ćemo vam potrebnu podršku i obuku kako biste postali uspješan franšizer.

The ideal franchisee for our franchise network is not required to have previous experience in the industry. What we are looking for is passion and motivation for success. Here is who would be the ideal candidate:

1. No prior experience: We do not require previous experience in the permanent hair removal industry. Our franchise provides complete education on the process of permanent hair removal and device handling, so you do not need prior knowledge.

2. Investors/entrepreneurs: Ideal franchisees are investors and entrepreneurs looking for alternative sources of income or financial freedom. Our franchise offers an opportunity to build a profitable business.

3. Self-employment: We are looking for individuals who want to be self-employed and have their own business. The franchise allows you to be the owner and manager of your own permanent hair removal center.

4. Ambitious individuals: If you are an ambitious person who wants to invest in leading companies and work towards achieving success, our franchise can be the right opportunity for you.

In summary, we are looking for individuals who are willing to learn and work to achieve success in the permanent hair removal industry. Regardless of your prior experience, we will provide you with the necessary support and training to become a successful franchisee.

All- inclusive obuka i podrška – kontinuirana i sveobuhvatna partnerska obuka i podrška.

All-inclusive training and support – continuous and comprehensive partner training and support.

Franšiza dostupna u 3 različita formata/paketa.

U cijenu svakod od paketa uređaja uključeno je sljedeće:

– Kozmetički stol

– Set kozmetike dovoljan za otvaranje centra

– Radne uniforme (hlače i kuta) s No+Vello logom

– Tiskani promotivni materijal

– Nabava sondi i drugog potrošnog materijala po povlaštenoj cijeni

– Garancija i ovlašteni popravak na kupljene uređaje 2 godine

– Edukacija djelatnika

– Stalna podrška No+Vello Zagreb poslovnice

Nema franšizne naknade na promet primatelja franšize (royalty fee). 
Pogodnosti za primatelje franšize:

– garancija profitabilnosti savjetovanje u poslovnom razvoju

– marketinška edukacija

– brzi povrat investicije

– teritorijalna ekskluzivnost

– dermatolog i dermaološka potpora

Mogućnosti financiranja:

– 50% po potpisu ugovora

– dok se ostatak plaća kroz mjesečne rate prema dogovoru plaćanje u cijelosti po potpisu ugovora

– LEASING financiranje putem leasinga kuće BEZ UČEŠĆA

– Financiranje je bez učešća, jamčevine ili akontacije, nije potrebno ugovarati kasko osiguranje opreme, tj. oslobođeni ste odgovornosti u slučaju šteta kao što su npr. prekomjerni napon, kratki spoj, požar, udar groma, eksplozija, voda, vlaga, poplava itd.

The franchise is available in 3 different formats/packages.

Each package includes the following in the price of the equipment:

– Cosmetics table

– A set of cosmetics sufficient for opening a center

– Work uniforms (pants and apron) with the No+Vello logo

– Printed promotional materials

– Procurement of probes and other consumables at preferential prices

– 2-year warranty and authorized repair for purchased equipment

– Employee training

– Ongoing support from the No+Vello Zagreb branch

There is no franchise royalty fee based on franchisee revenue.
Benefits for franchisees:

– profitability guarantee

– business development consulting

– marketing education

– fast return on investment

– territorial exclusivity

– dermatologist and dermatological support

Financing options:

– 50% upon signing the contract, with the remainder paid in monthly installments as agreed

– full payment upon signing the contract

– LEASING: Financing through a leasing company WITH NO DOWN PAYMENT

– Financing is without down payments, guarantees, or advances, and there is no need to arrange equipment comprehensive insurance. You are exempt from liability in case of damages such as excessive voltage, short circuit, fire, lightning strike, explosion, water, moisture, flooding, etc.

 

 


Mario Kalem

Master franšizer za Hrvatsku

Jezici:

KONTAKTIRAJTE NAS I RECITE NAM VIŠE O SVOJIM CILJEVIMA